AVIKO PRAHA s.r.o., Na Hutmance 2, 158 00 Praha 5
aktualizace: leden 2019AVIKO PRAHA s.r.o.

Nabízíme Vám výrobky a služby v těchto oblastech:

  • Přesná strojírenská výroba, zpracování nerezových materiálů, povlakovací zařízení.
  • Přesné a rychlé měření rozměrů, tvarových odchylek a polohy součástí průmyslovým kamerovým systémem BMZ.
  • Vzhledová kontrola, kontrola úplnosti a identifikace součástí.
  • Kamerové měření rozměrů izolačních materiálů pohyblivých vodičů a plášťů kabelů.
  • Velmi přesné automatizované měření rozměrů kontaktními měřidly.
  • Měření dalších mechanických a elektrických veličin.
  • Průmyslová automatizace, regulace, měření a sběr dat.
  • Aplikace robotů FANUC.
  • Programovatelné klimatizační boxy pro laboratorní potřeby.
  • Kompletní elektroinstalace strojů a automatů včetně naprogramování, zprovoznění a revizní zprávy.
NC výroba Detail konstrukce měřicího automatu